Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Aug 24, 2018

I det här avsnittet fortsätter vi prata om anti-ageing och hur man kan bromsa åldrandet med hjälp av den kunskap vi har om de olika mekanismer som styr hur bra våra celler fungerar. Med inspiration från Naomi Whittels bok Glow 15 går vi igenom några bra knep att aktivera cellernas autofagi med resultat som både...


Aug 10, 2018

I det här avsnittet träffar vi entreprenören och tävlingscyklisten Jonas Bohr, som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra man egentligen kan bli? Var är begränsningarna? När han fick boken Growing Young skriven av Dr Marcus Gitterle i handen förändrades Jonas syn på kroppen,...