Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Feb 24, 2018

I det här avsnittet återser vi författaren, yogaläraren och journalisten Karin Björkegren Jones för att prata om lymfsystemet. Ett jätteviktigt system i kroppen, men som ofta underskattas. Karin som fick lymfödem i sviterna efter bröstcancer, har själv fått uppleva svårigheterna med att få gehör för sina...


Feb 16, 2018

Många upplever det som svårt, jobbigt och ofta tabu att prata om sitt underliv och hur olika besvär där påverkar livet och hälsan. Susanne och Sophie ville ändra på det och startade initiativet Fittlife på Facebook. Gruppen fick snabbt flera tusen medlemmar som delar sina historier, ger tips och en massa stöd...