Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Jul 1, 2016

Vad är det som har inspirerat oss mest av alla våra gäster? Vilka tips och verktyg har vi tagit med oss och som vi använder själva? I sista avsnittet av Hälsosnack innan sommaruppehållet, sammanfattar vi säsongen genom att reflektera och nämna några höjdpunkter ur vårens avsnitt. Vi delar även med oss av...