Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Apr 20, 2016

I det här avsnittet träffar vi Ann-Charlott Snickars, Master Face Reader, som berättar om kinesisk ansiktstydning och hur vi kan läsa av vår hälsa i ansiktet. Vi får veta vad olika rynkor betyder och hur man kan göra dem mindre. Vi får även tips på hur man kan använda ansiktstydning i olika situationer, tex vid […]