Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Apr 8, 2020

I veckans avsnitt träffar vi den funktionsmedicinske läkaren Linus Mårtensson och pratar om hur han använder kosten som ett verktyg när han arbetar med sina patienter. Linus berättar mer om vad funktionsmedicin är och skillnaden hur han jobbar nu jämfört med när han jobbade på en vårdcentral. Vi pratar om vanliga näringsbrister, olika kroniska sjukdomar som autoimmunitet och olika magproblim. Linus berättar vilken kost som han rekommenderar för att ge kroppen bäst förutsättningar för läkning.

Om du vill veta mer om Linus, FunMed-kliniken eller fylla i en intresseanmälan gå in på FunMed.se

Här är artikeln om ursprungsbefolkningen som kunde lukta sig till fytokemikalier i frukt: thepaleodiet.com/compelling-discoveries-about-the-diet-and-health-of-one-of-the-remaining-indigenous-hunter-gatherer-societies-on-earth/

För att få mer inspiration, erbjudanden och vara med i våra tävlingar, anmäl dig till Lotta & Victorias nyhetsbrev på vitalista.se