Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Mar 17, 2020

Vi befinner oss mitt i en allvarlig kris. Vi försöker göra vad vi kan för att bidra till samhället och särskilt nu ställer vi oss frågan vad vi kan göra för att hjälpa till. I nuläget finns varken vaccin eller botemedel mot Covid-19 så alla åtgärder är helt inriktade på att begränsa smittspridningen. Blir man sjuk är det ens eget immunförsvar som ska bekämpa viruset. Vi kontaktade därför den funktionsmedicinske läkaren Peter Martin för att prata om vad man kan göra för att stärka sitt eget immunförsvar, dels för att undvika att bli sjuk och dels för att göra sjukdomsförloppet kortare och mildare. Peter resonerar kring näring och andra faktorer som påverkar vårt immunsystem ur ett funktionsmedicinskt perspektiv.

Du hitter mer information om Peter Martin och hans klinik FunMed här: funmed.se

OBS! Detta är kompletterande information och ett resonemang kring Corona/Covid-19 och ersätter inte eller motsätter sig råd och rekommendationer från Folkhälsomydigheten, Socialstyrelsen eller MSB. I första hand ska man alltid följa råd från dessa myndigheter och se till att man håller sig kontinuerligt uppdaterad.

Not. Vid inspelningstillfället var fortfarande alla skolor och förskolor öppna.

folkhalsomyndigheten.se

socialstyrelsen.se

msb.se