Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Mar 10, 2017

Veckans gäst Maya Nestorov inspirerar om hälsa och wellness i sin blogg och YouTube-kanal och är i full färd att bygga upp sitt drömliv. Maya har haft utmaningar och motgångar som många andra, men hon har tagit fullt ansvar för sin utveckling och sin hälsa. Maya vill inspirera till att alla har förmågan att få […]