Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Feb 1, 2017

Den här veckan återser vi Maria Berglund Rantén, Närings- och Funktionsmedicinsk Terapeut, som vi träffade redan i avsnitt 2. Den här gången pratar vi om hjärnans välmående och hur man på bästa sätt tar hand om sin hjärna för att minska risken för mental ohälsa och optimera hjärnans funktion. Maria berättar om tre parametrar som […]