Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Jun 1, 2016

I detta avsnitt pratar vi med Helena Önneby, som bröt en ond spiral av sjukdom, oro och stress genom stora livstilsförändringar. Helena berättar hur hon fann den läkande kraften och tog makten över sin hälsa och sitt välbefinnande, trots att läkarna inte gav mycket hopp om framtiden. Helena delar med sig av sina inspirationskällor och […]