Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Mar 2, 2016

Vi har träffat hypnosterapeuten och psykoterapeuten Inger Lundmark som berättar om hypnos och hur det kan hjälpa oss med olika symptom, problem eller beroenden. Enligt Inger kan man också använda hypnos för att till exempel bli nyförälskad i sin partner igen, att bygga upp sin självkänsla eller stärka kroppens självläkande förmåga. Vi får även tillfälle […]