Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Nov 18, 2016

Vi har intervjuat professor Stig Bengmark, som har många års erfarenhet som läkare, kirurg och forskare. Stig hänvisar ofta till sina “12 budord för hälsan” och i avsnitt 40 och 41 berättar Stig om vad de innebär. Efter att vi spelade in avsnitten uppdaterade Stig sina budord och lade till ett som handlar om jod, […]