Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Nov 9, 2017

I det här avsnittet återser vi näringsterapeuten och Reiki healern Maria Hellström från Helhet. Den här gången handlar vårt samtal om energier, hur vi tar hand om vår egen energi och hur vi kan sprida positiv energi till andra. Maria berättar vad Reiki Healing är för något och vi delar vår upplevelse av en behandling. Vi är öppna och nyfikna och kommer även in på bla kosmisk energi, chakran, hur vi kommer i kontakt med jordens puls, energispår från tidigare liv samt onda väsen som livnär sig på negativ energi.

Läs mer om Maria och hennes Reikiutbildning här på Helhetbym helhetbym.se

I avsnittet nämner Maria några av hennes inspirationskällor:

Eckhart Tolle eckharttolle.com

David Wilcock divinecosmos.com

Bentinho Massaro bentinhomassaro.com

Corey Goode spherebeingalliance.com

Alberto Villoldo thefourwinds.com

Bok: Reiki och karuna vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=41271