Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Mar 2, 2017

Vi är så glada att presentera veckans gäst Dr Henning Saupe! Henning är legitimerad läkare och specialist i komplementär onkologi och integrativ medicin. Han är grundare och klinikchef av Arcadiakliniken i Kassel Tyskland sedan 2006, som erbjuder komplementära cancerbehandlingar. Då cancerincidensen tyvärr ökar för varje år, handlar vårt samtal framför allt om hur man kan […]