Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Jan 5, 2017

I årets första avsnitt summerar vi höstsäsongen och reflekterar över vad vi tagit med oss från våra spännande gäster. Vi pratar även om Integrative Nutrition School där vi båda har gått för att bli hälsocoacher och svarar på de vanligaste frågorna vi fått om utbildningen. Vill du veta mer kan du läsa här eller följa […]