Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Nov 17, 2016

Vi har intervjuat professor Stig Bengmark, som har många års erfarenhet som läkare, kirurg och forskare. Stig hänvisar ofta till sina “12 budord för hälsan” och med de som utgångspunkt, kommer vi under två avsnitt förmedla Stigs fantastiska kunskap om hur man når optimal hälsa. I detta avsnitt fortsätter vi med budord 6-12 och det […]