Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Oct 26, 2016

I detta avsnitt pratar vi om Mindful Tapping med Hanna Noorberg och Micke Syd Andersson. Mindful Tapping är en metod för att bland annat hantera stress, svåra minnen, negativa känslor och beteendemönster. Hanna och Micke förklarar vad Mindful Tapping är, hur den kom till, vilken forskning som ligger bakom och hur vi kan använda den. […]