Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Jan 12, 2018

I årets första avsnitt träffar vi storycoachen Katrin Sandberg som kom ut med sin bok Hitta din sanna story i höstas. Att vara storycoach handlar inte så mycket om att lära människor att berätta historier, utan mer om att de ska hitta sin guldkompass för att ha en vägvisare i allt ifrån sin kommunikation och...