Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Mar 16, 2016

I det här avsnittet pratar vi med Sanne Aronsson om hur man finner sitt livskall/purpose. Sanne, som är purposecoach, föreläsare och författare, delar med sig av sina egna erfarenheter och ger tips och råd om hur man får mod och kraft att förändra sitt liv. Vi pratar bland annat om hur det känns att inte […]