Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsosnack med Lotta och Victoria


Oct 26, 2018

Det här avsnittet handlar om träning och hur man tränar för att uppnå optimal hälsa. Vi har bjudit in Jonas Bergqvist, som driver utbildningsföretaget Paleo Institute och som utbildar och skriver böcker om hälsa, kost och träning. Det är ju helt och hållet vedertaget att träning och rörelse är fantastiskt för hälsan. Men vad är effektivast? Hur tungt och länge behöver man träna för att påverka hälsan? Ska man tänka olika när det gäller män och kvinnor, olika åldrar, vid stress? Vad är funktionell träning?  Kan man träna när man är utmattad eller har IBS eller en autoimmun sjukdom? Hur tränar man för att uppnå bästa hormonella balans? Jonas ger oss svar på våra frågor och ger exempel på omständigheter och olika faser i livet som träningen kan anpassas till. Jonas berättar också mer om utbildningen till Medicinsk Livsstilstränare och vad som skiljer den från andra PT-utbildningar.

Läs mer om Paleo Institutes utbildningar här: paleo-institute.se/oversikt-yrkesutbildningar

Här kan du läsa mer om utbildningen till PI Medicinsk Livsstilstränare:

paleo-institute.se/utbildning-cert-pi-personlig-tranare

Här kan du läsa mer om Jonas: jonasbergqvist.se

För att få information om erbjudanden, tävlingar och få inspiration till din inbox. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vitalista.se

Följ oss gärna på Instagram @halsosnackmedlottaochvictoria